IdealPark IP1-HMT-V08

Autovýtah s řidičem

Více informací

Automobilový výtah IdealPark IP1-HMT V08 je nejmodernější zařízení svého druhu na trhu hydraulických plošin.

Výtah umožňuje dopravu vozidla společně s řidičem, bez potřeby budování prohlubně a nadjezdu jako u klasických autovýtahů, tím pádem ušetří stavební náklady i prostor. 

Celý systém je poháněn hydraulicky a je vybaven bezpečnostními prvky na hydraulických válcích pro zamezení pádu v případě poruchy. 

Pro případ výpadku elektřiny je výtah vybaven UPS, která zajistí spuštění výtahu do nejnižšího patra a otevření vrat. Šachta výtahu je na každém patře uzavřena garážovými vraty, která se otevírají a zavírají automaticky. 

Samotná jízda výtahu je plynulá a téměř neslyšná, motor pro pohon čerpadla hydraulického agregát je akusticky ztišený, s výtahem tak není problém splnit přísné hygienické limity týkající se šíření hluku.

Typ autovýtahu

S řidičem

Katalog

Autovýtahy Idealpark (pdf)

Technický list

IP1-HMT-V08 (pdf)

Výkresy

IP1-HMT-V08 — výtah s řidičem (dwg, zip)

Výrobce

www.idealpark.com

Auto výtahy Idealpark

Klíčové parametry

  • Doprava vozidla společně s řidičem

  • Výtah určen do interiéru

  • Tichý provoz

  • Vhodné pro SUV vozy a menší dodávky

  • Lze instalovat na rovnou základovou desku

  • Nosnost 3200 kg

  • Zdvih až 11,9 m

  • Rychlost zdvihu až 0,15 m/s

  • Libovolný počet stanic s možností průjezdu

  • Bateriový záložní zdroj

Princip ovládání

Řidič přijede před vrata systému a výtah přivolá krátkým stisknutím příslušného tlačítka na ovládacím panelu nebo pomocí dálkového ovládání.

Následně najede na plošinu výtahu, správné umístění vozidla na plošině hlídají fotoelektrické snímače polohy propojené s barevnou světelnou signalizací.

Celý proces zdvihu ovládá řidič pohodlně ze svého vozu, při dosažení požadovaného patra se vrata před výtahem automaticky otevřou.

Realizace IP1-HMT-V08