otázky a odpovědi

Na co se nás klienti ptají?

Jaký parkovací systém zvolit pro rodinný dům?

U rodinného domu je nejvhodnějším řešením závislý parkovací systém DE30 nebo DE40 a v pro instalaci exteriéru je optimální řešení systém DE58.

Jaký parkovací systém zvolit pro bytový dům?

U bytového domu s dostatečným prostorem na výšku v garážích je nejvhodnější řešení systém DE38. V případě nižšího stropu je možné použít zařízení DE37 se sklopnými plošinami, které potřebuje o 30 cm méně prostoru na výšku. V případě dalších omezení se často používají poloautomatické systémy DE62 a DE63, které jsou nejefektivnější z hlediska využitého prostoru.

Jaký parkovací systém lze použít v exteriéru?

Nejvhodnějším řešením pro instalace parkovacích systémů v exteriéru jsou systémy DE58 a DE59. Oba tyto systémy jsou přímo navržené pro použití v exteriérových podmínkách. Při zasunutí nejsou vidět nosné sloupy a mezi hranou zakladače a okrajem stavební konstrukce jsou jen minimální mezery. Systém lze doplnit o odvodnění stavební jámy při horním okraji, aby docházelo k minimálnímu zatékání dešťové vody do stavební jámy.

Jak dlouho budu čekat na výdej vozidla?

Doba výdeje vozidla od zadání příkazu na ovládacím panelu závisí na typu a velikosti parkovacího systému. Průměrná čekací doba na výdej vozidla u systémů 30,37,38,58,59 je kratší než 30 vteřin. U poloautomatických systémů řady 61,62,63 je doba výdeje okolo 90–120 vteřin. Při srovnání s docházkou do obvykle vzdálenější hromadné garáže nebo  parkování na ulici dál od domu je časová úspora velmi významná.

Zaparkuji do zakladače velká a těžší vozidla SUV?

Ano, naše technologie umožňuje vyrobit parkovací plošiny s nosností až 2,6 t. Požadujete-li jiné než standardní rozměry, lze takové zařízení vyrobit a přizpůsobit se prostoru, ve kterém bude zařízení instalováno.

Jak se dostanu ke svému vozidlu, když nastane výpadek elektřiny?

Mechanické parkovací systémy lze spustit dolů bez elektřiny. Pro zdvihnutí je elektřina nezbytná. Situaci lze například řešit přenosným dieselovým generátorem. K parkovacím systémům však můžeme na přání instalovat záložní zdroj, který v případě poruchy přívodu umožní provoz zakladače do doby, než bude obnovena dodávka elektrické energie.

Je systém hlučný?

Hydraulický agregát je hlučný pouze při zdvihání vozidel. Hladina hluku však není větší, než jaký vydává startující vozidlo v garáži. Systém je vybaven řešením pro zamezení přenosu hluku do stavební konstrukce, aby byla dodržena hodnota 30 dB v obytných místnostech přímo nad prostorem, ve kterém se parkovací systém nachází.

Jak probíhá servis parkovacího zařízení?

U každého parkovacího systému provádíme pravidelné servisní kontroly v době záruky i v pozáruční době. Frekvence údržby je dána typem každého zařízení. Většina základních systémů si vystačí s jednou kontrolou ročně. U složitějších automatických parkovacích zařízení je běžná základní prohlídka každé 3 měsíce. Naši technici jsou k dispozici 24 hodin denně po celý rok pro řešení havarijních výjezdů a oprav. Zařízení servisujeme po jak v Česku, tak i na Slovensku.

Jaká je životnost parkovacího zařízení?

Životnost nosné ocelové konstrukce je při správné údržbě téměř neomezená. Nejvíce jsou namáhané pojezdové plechy. Ty je potřeba pravidelně čistit od posypových solí, které urychlují korozi oceli. Teoretická životnost hydrauliky je navržena na 30 let. Při pravidelné údržbě a výměně opotřebovaných součástek je možné prodloužit životnost zařízení pro další generace.

Jaká je výše provozních nákladů?

Provozní náklady se sestávají z účtů za elektřinu, pravidelný servis.  Tyto náklady jsou srovnatelné s běžnou garáží a jsou na úrovni několika desítek korun měsíčně na jedno parkovací místo.

Jaké nebezpečí hrozí zaparkovanému vozidlu?

Do parkovacího stroje nemají kromě servisních techniků jiné osoby přístup. Nemůže tak dojít k žádnému poškození, či krádeži vozidla. Vozidlo je umístěné na ocelové plošině, která zároveň slouží jako odkapová vana, takže na Vaše auto nebude stékat voda z aut umístěných výše.

Jak složité je zajíždění a vyjíždění z parkovacího systému?

Zajetí do a vyjetí z parkovacího stroje je stejně obtížné jako vjetí do běžné garáže nebo do myčky. Nejpohodlnější jsou v tomto ohledu nesklopné plošiny. Naše nové vylepšené plošiny jsou tvořené plným plechem s protiskluzovou úpravou. Jsou tam pohodlné pro chůzi ve všech typech obuvi, a i pro osoby se sníženou schopností pohybu.