spolupráce s námi

Kdo stojí za Frogo a co děláme?

Dodáváme a realizujeme parkovací systémy výrobce DE-PARK z Německa a autovýtahy italského výrobce IdealPark. Zařízení projektujeme vždy na míru s ohledem na typické rozměry vozidel a možnosti konkrétní lokality. Parkovací systémy instalujeme a provádíme následné revizní zkoušky a servisní prohlídky. V případě potřeby poskytujeme opravy a repase starších zařízení.

Díky našemu inovativnímu technickému řešení je projektování, instalace a provoz parkovacích systémů snadnější a efektivnější než kdy předtím.

Co na nás cení klienti?

Máme dlouholeté zkušenosti v oboru parkovacích systémů

Zvolíme nejvhodnější parkovací systém pro konkrétní projekt

Umíme zajistit kompletní projektovou dokumentaci

Poradíme si i s nestandardními rozměrovými požadavky 

Super. Více než děkuji. Skvělá spolupráce.

Jiří Čech, architekt

Jak probíhá spolupráce?

První kontakt

Při prvním kontaktu vám popíšeme technické možnosti našich parkovacích systémů a přibližnou cenu za jedno stání. Pošleme vám technické listy s rozměry a výkresové podklady vytipovaných systémů ve formátu DWG.

Výběr řešení

Společně vybereme jedno nebo více vhodných dispozičních řešení pro váš projekt. Posoudíme také dopravní koncepci každé varianty i stavebně-technické řešení s ohledem na předpokládané náklady na realizaci stavby.

Dokumentace

Pro vybraný systém vypracujeme projektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro stavební povolení. Projekt obsahuje veškeré nezbytné požadavky na stavební připravenost. Vyřešíme případné kolize parkovacího systému s rozvody ZTI a VZT.

Cenová kalkulace

Dále vám pošleme finální cenovou nabídku zvoleného řešení, technický popis parkovacího systému a předpokládaný harmonogram realizace. Ceny od nabídky do realizace neměníme, a tak se od nás nedočkáte žádných nepříjemných překvapení.

Kontrola stavby

 Zkontrolujeme projektovou dokumentaci před zahájením stavby, následně zaměříme rozměry stavebních míst a připravenost stavby pro realizaci parkovacích systémů. Se stavební firmou během procesu výstavby úzce spolupracujeme.

Montáž systémů

Parkovací systémy namontujeme, otestujeme a následně provádíme pravidelné servisní prohlídky po celou dlouhou dobu životnosti našich zařízení. Umíme vyměnit všechny nejčastěji opotřebovávané díly a umíme tak prodloužit životní cyklus parkovacích zařízení na desítky let.